Något att tänka på i nya uppdaterade SHB

5.9 Byte av skjutställning:
Vid byte av skjutställning från knästående till stående, sittande till liggande och liggande till stående ska vapnet vara tomt. Magasin eller snabbladdare får sättas i i den nya positionen.

Hantering av vapnet i stående skjutställning innebär inte ”byte av skjutställning”, varken stående utan stöd eller stående med stöd. Fingret måste vara fritt från avtryckaren.

Under byte av skjutställning och annan vapenhantering skall revolvern eller pistolen hela tiden fortsatt peka i skjutriktningen.